کشمش نمونه
کشمش عسگری

کشمش عسکری به میوه خشک شده ارقام مختلف انگور می‌گویند.
در این روش به دلیل استفاده از محلول قلیا شامل :( کربنات سدیم یا کربنات پتاسیم وروغن کشمش) در این روش ابتدا خوشه‌ها چیده شده و در داخل سبد قرار می‌گیرد و بمدت ۱-۲ دقیقه در داخل محلول قلیا فرو می‌برند.
بعد آن را آویزان میکنند تا خشک شده و سبز در بیاد.