کشمش نمونه
کشمش طلایی

این کشمش از خاک های پرحاصل خیز و مرغوب شهرستان ملکان هست و این کشمش چون اولین بارش در کالیفرنیا(همون انگوری) حتی چندین سال هم به نام کالیفرنیا در شهرستان و شهر های اطراف ما به ثبت رسید.
که بعدا اسم اش را گذاشتن انگوری چون در کالیفرنیا ثبت شده بود به خاطر اون کالیفرنیا میگفتن.
کالیفرنیا هم الان کشمش مرغوبی در جهان است.
حتی انگوری کشور ما از کالیفرنیا جلوتر آمده.
چون از لحاظ قندی مرغوب ترین کشمش جهان شناسایی شده در دنیا به نام کشمش ملکان.
کارخونه ما هم در قلب ملکان قرار دارد که در وسط باغ های انگور هست.
ما مستقیم از کشاورزان انگوری به دست ما می‌رسد.