کشمش نمونه
کشمش آفتابی

در این روش بدون استفاده از مواد شیمیایی اقدام به تهیه کشمش آفتابی می‌نمایند. کشمش تهیه شده در این روش رنگ قهوه‌ای تیره داشته و کمی خشک می‌باشد. مدت لازم برای خشک شده حبه، نسبت به نوع انگور و شرایط آب و هوایی ۲۰-۱۵ روز می‌باشد. بعد از خشک شدن قسمت بالای حبه‌ها که تحت معرض خورشید قرار می‌گیرند با برگرداندن خوشه‌ها اقدام به خشک کردن قسمت‌های پایین حبه‌ها می‌نمایند. بعد از خشک کردن کافی حبه ها، حبه‌های خشک شده را از چوب خوشه جدا می‌کنند.