کشمش نمونه
کشمش تیزابی

کشمش تیزآبی به سبزه معروف است. با استفاده از محلول تیزاب حاصل می‌شود. در این روش مدت خشک شدن حبه‌ها کوتاه بوده و درشتی حبه در حین خشک شدن حفظ می‌شود. رنگ کشمش تهیه شده سبز مایل به زرد و نرم می‌باشد. ابتدا خوشه‌های چیده شده را در داخل سبد قرار داده و در داخل محلول آماده شده بمدت یک دقیقه فرو می‌برند. وسپس در ظرف‌هایی قرار می‌دهند تا آبکش شوند و سپس به محوطه‌ای انتقال میدهند، اما خوشه‌ها نباید روی هم قرار داده شوند؛ و برای خشک شدن یکنواخت حبه‌ها با برگرداندن خوشه‌ها اقدام به خشک کردن قسمت پایین حبه‌ها می‌نمایند.
در این روش مدت خشک شدن ۸-۵ روز می‌باشد. یک روز قبل از چیدن خوشه‌ها اقدام به تهیه محلول تیزآب می‌نمایند. برای این منظور در ۱۰۰ لیتر آب نیمه گرم ۵ کیلوگرم گرد تجاری کربنات پتاسیم و ۲ لیتر روغن سبزه اضافه نموده و محلول را بهم می‌زنند. محلول بدست آمده که رنگ شیری دارد برای ۲۵۰۰ کیلوگرم انگور کافی می‌باشد. اگر هنگام خشک کردن انگور روز‌ها ابری و تابش خورشید ضعیف باشد و در ضمن اگر خوشه‌ها حاوی حبه‌های درشت باشند مقدار کربنات پتاسیم و به همان نسبت روغن سبزه را در محلول افزایش می‌دهند. کربنات پتاسیم موجب ایجاد شیار‌های ریز روی سطح حبه و خارج شدن سریع بخار آب گردیده و نیز سبب زرد شدن حبه‌ها می‌شود. روغن سبزه نیز موجب نرم شدن کشمش می‌شود.